Samenwerking

Voor de optimale zorg wordt er samengewerkt met meerdere disciplines in de zorg.
Uiteraard vindt dit overleg altijd met uw toestemming plaats.
Indien u daar bezwaar tegen heeft, dient u dit kenbaar te maken.

Tandarts

Omdat u voor uw mondgezondheid zowel bij de mondhygiënist als wel bij de tandarts onder behandeling bent, is belangrijk dat er overleg tussen de tandarts en mondhygiënist plaats vindt. Dit gebeurt soms telefonisch, maar meestal schriftelijk door middel van een rapportage naar de tandarts na uw behandeling bij ons.

Parodontoloog

Er zijn situaties waarin de reguliere behandeling van de mondhygiënist niet tot het gewenste resultaat leidt of dat toestand van het gebit zo gecompliceerd is dat er verwezen wordt. Wij verwijzen dan naar een parodontologie praktijk in deze regio.

Zorgverleners in de gezondheidszorg

Met betrekking tot uw gezondheid kan het nodig zijn om contact op te nemen met andere zorgverleners, zoals de huisarts, de specialist.
Dit contact zal gelegd worden in overleg met u.

 

Belangrijk

Neem altijd Uw verzekeringskaart mee.

Verhindering uiterlijk 24 uur van tevoren melden om onnodige kosten voor de besproken tijd te vermijden.

Generaal Foulkesweg 27
6703 BL Wageningen
0317 - 465 490
info@mhwageningen.nl

Voor een gezonde mond!

  Nederlandse vereniging voor mondhygienisten    Ivoren kruis

Mondhygienisten wageningen
Airflow Prophylaxis Masteristock medium
Mondhygienisten wageningen