Klachtenbehandeling

Een behandelend mondhygiënist zal al het mogelijke doen om de patiënt de zorg te bieden die nodig is. Indien de verleende zorg onverhoopt van mindere kwaliteit is dan gewenst of met elke andere reden, kan een patiënt een klacht indienen. Uw klacht kan betrekking hebben op allerlei zaken zoals bijvoorbeeld de behandeling, de mondhygiënist, de service, de declaratie etc.

In eerste instantie willen wij de bij ons gemelde klacht altijd met uzelf proberen op te lossen. Lukt dit niet dan heeft u de mogelijkheid uw klacht ter bemiddeling aan te bieden bij de klachtenfunctionaris van de ECKG, waar onze praktijk bij aangesloten is.

Contactgegevens klachtenfunctionaris ECKG

Stichting ECKG
t.a.v. klachtencoördinator mondhygiënisten
Lombokstraat 20
2022 BJ, Haarlem
mondhygienisten@eckg.nl

Brochure + formulier ECKG/NVM-mondhygiënisten

Belangrijk

Neem altijd Uw verzekeringskaart mee.

Verhindering uiterlijk 24 uur van tevoren melden om onnodige kosten voor de besproken tijd te vermijden.

Generaal Foulkesweg 27
6703 BL Wageningen
0317 - 465 490
info@mhwageningen.nl

Voor een gezonde mond!

  Nederlandse vereniging voor mondhygienisten    Ivoren kruis

Mondhygienisten wageningen
Airflow Prophylaxis Masteristock medium
Mondhygienisten wageningen